Služby


Zateplenie a rekonštrukcia obvodových plášťov

Kvalitne zrealizované zateplenie má za pozitívny následok zníženie únikov tepla, predĺženie životnosti konštrukcií, požiarnu bezpečnosť a ekonomickú optimalizáciu vynaložených nákladov.

Pozrieť detail

Sedlové, valbové, pultové strechy

Pozrieť detail

Čistenie fasád od rias a plesní

Pozrieť detail

Stavebná činnosť

Pozrieť detail

Výmena rozvodov SV, TUV, plyn, odpad, elektroinštalácia

Pozrieť detail

Výroba a montáž okien a dverí

Pozrieť detail

Inžinierska činnosť

Pozrieť detail

Zateplenie a hydroizolácia striech

Pozrieť detail

Rekonštrukcia balkónov a lodžií

Pozrieť detail

Výmena výťahov

Pozrieť detail