Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Pustiť sa do náročnej investície, akou obnova bytového domu nepochybne je, býva pre spoločenstvá vlastníkov bytov veľmi komplikované. Mnohokrát predseda alebo rada SVB nemá praktické skúsenosti ani so stavebnými procesmi, ani s vybavovaním prostriedkov na obnovu zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo z komerčnej banky.

Naša spoločnosť vďaka bohatým skúsenostiam vie byť nápomocná vo všetkých oblastiach inžinierskych činností a procesom obnovy bytového domu vás radi prevedieme:

  • Vyhotovenie projektovej dokumentácie
  • Príprava a spracovanie podkladov pre stavebné povolenie
  • Príprava a spracovanie podkladov k financovaniu diela z vládnych dotácií, fondov EÚ a ŠFRB
  • Príprava podkladov pre financovanie z komerčných bánk

Ak po obnove dosiahne budova hornú hranicu energetickej triedy, môžete získať až 100% z obstarávacej ceny!

Kontaktujte nás – podáme vám pomocnú ruku a celým procesom vás bezpečne prevedieme bezplatne.


Pozrieť všetky služby