Zateplenie a rekonštrukcia obvodových plášťov

Kvalitne zrealizované zateplenie má za pozitívny následok zníženie únikov tepla, predĺženie životnosti konštrukcií, požiarnu bezpečnosť a ekonomickú optimalizáciu vynaložených nákladov.

Zateplenie a rekonštrukcia obvodových plášťov

Nebudeme klamať ak budeme tvrdiť, že sme v tom dobrí!

Súčasná legislatíva si vyžaduje komplexné obnovy verejných budov či bytových domov. Kladie dôraz na znižovanie energetickej náročnosti a na ekologické riešenia.

Kvalitne zrealizované zateplenie má za pozitívny následok zníženie únikov tepla, predĺženie životnosti konštrukcií, požiarnu bezpečnosť a ekonomickú optimalizáciu vynaložených nákladov.

Dnes je stavebný trh presýtený firmami, ktoré sa venujú zatepleniu.

Ale v čom sme my iní a lepší?

  1. Pracujeme výhradne s certifikovanými materiálmi značky WEBER a BAUMIT.
    Jednotky na trhu s kontaktnými zatepľovacími systémami nás presvedčili o tom, že nie je jedno, aké materiály aplikujeme na váš bytový či rodinný dom. Certifikované, technicky odskúšané materiály týchto značiek, spĺňajú najprísnejšie normy v súvislosti s kvalitou, ekológiou a bezpečnosťou.
  2. Vlastníme licencie na zhotovovanie zatepľovacieho systému a naši zamestnanci sa pravidelne preškoľujú.
    Dnes sa zatepľuje inak ako to bolo pred pár rokmi. A o pár rokov to bude opäť iné. Chceme držať krok s modernými technológiami a k tomu patrí ustavičné praktické i teoretické vzdelávanie.
  3. Komunikujeme férovo.
    Práve komunikácia je základným pilierom spokojnosti. Máme vybudované komunikačné systémy tak, aby sa na žiaden detail nezabudlo. Zákazníkovi vždy predložíme harmonogram prác, na základe ktorého má prehľad o realizácii diela. Zodpovieme otázky, vznikajúce pred alebo počas realizácie. A stojíme si za slovom.

Kontaktujte nás – radi vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme riešenie!


Pozrieť všetky služby