Verejné obstarávanie

Stavebníctvo v posledných rokoch zažíva boom nielen v súkromnej, ale aj vo verejnej sfére. Nastavenie legislatívy na znižovanie energetických náročností verejných budov, snaha starostov o rekonštrukcie priestorov či o výstavbu nových škôlok alebo komunitných centier, to všetko spôsobuje, že sa na Slovensku prakticky denne vyhlasujú nové a nové súťaže na zhotoviteľa stavby.

V súčasnej dobe je možné čerpať prostriedky z viacerých zdrojov, populárne sú napríklad eurofondy alebo iné schémy štátnej pomoci. Práve verejné obstarávanie má byť zárukou, že tieto prostriedky budú vynaložené adresne, účelne a transparentne.

Mnoho spoločností nevyužíva príležitosti verejných súťaží či z dôvodu obáv, absencie personálneho zabezpečenia vypracovania ponuky do súťaže, alebo kvôli nedostatku informácií v predmetnej oblasti.

Naša spoločnosť sa rozhodla napredovať v tejto sfére – pravidelným vzdelávaním v oblasti verejného obstarávania, snažíme sa profilovať tak, aby sme spĺňali prísne podmienky účasti v súťažiach – sme zapísaní v Zozname hospodárskych subjektov, v Registri partnerov verejného sektora, naše stavby pravidelne navštevujú inšpektori, vlastníme licencie, ktoré máme záujem rozširovať a pred nami je cesta vybudovania systému manažérstva kvality a environmentálneho manažmentu.

Myslíme si, že transparentnosť verejného obstarávania tak, ako je legislatívne podchytená, zaručuje šancu na rovnaké príležitosti pre všetky firmy, spĺňajúce podmienky výziev, čoho výsledkom sú ukončené zákazky, ktoré sme realizovali prostredníctvom verejného obstarávania:

 

Názov odberateľa / investoraNázov predmetu zmluvy
Mesto Moldava nad BodvouZníženie energetickej náročnosti MŠ Krátka ulica v Moldave nad Bodvou
Mesto Moldava nad BodvouKomplexná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Severná
Obec UdavskéRozšírenie kapacity materskej školy Udavské
Obec Nacina VesPrístavba spoločenského objektu pri ZŠ v Nacinej Vsi, Výstavba školských pracovných dielní
Mesto HumennéRekonštrukcia strechy na MsÚ Humenné – nad sociálnym zariadením a školiacim strediskom
Štatistický úrad Slovenskej republikyZníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove
Mesto MedzilaborceOprava sociálneho zariadenia v MŠ Gen. Svobodu, Medzilaborce
Mesto HumennéVýmena okien, balkónových zostáv vrátane doplnkov v bytových domoch č.33,37,39 na ul.SNP a v budove štátneho archívu v správe mesta Humenné
Mesto MedzilaborceOprava sociálnych zariadení v MŠ Gen. Svobodu, Medzilaborce
Mesto MedzilaborceStavebné úpravy MŠ Gen.Svobodu, Medzilaborce